டி டி வி தினகரன் தீவிர வாக்கு சேகரித்த


ஆர் கே நகர் தொகுதிக்குட்ப்பட்ட பகுதியில் டி டி வி தினகரன் தீவிர வாக்கு சேகரித்தனர்.