வைரலாகும் பாடல், என்ன ஆச்சரியம்


 

வைரலாகும் பாடல், என்ன ஆச்சரியம்

திமுக பேச்சாளர். திமுகவில் இருந்து விலகி நமது கட்சியில் இனைந்த செல்வவிநாயகர்புரத்தை சேர்ந்த சகாயம் ttv புகழ் பாடியபோது