திருவள்ளுர் மாவட்டம் திருவெற்றியூர் தொகுதி எண்ணூரில் அரசின் விலையில்லா மிதிவண்டி

03/02/2017 வீடியோ

திருவள்ளுர் மாவட்டம் திருவெற்றியூர் தொகுதி எண்ணூரில் அரசின் விலையில்லா மிதிவண்டிகளை மாணவ மாணவிகளுக்கு அமைச்சர் ப.பெஞ்சமின் வழங்கினார்