திருவள்ளுர் மாவட்டம் மாதவரம் அரசு மேல் நிலை பள்ளியில் மாணவ மாணவி

03/02/2017 வீடியோ

திருவள்ளுர் மாவட்டம் மாதவரம் அரசு மேல் நிலை பள்ளியில் மாணவ மாணவிகளுக்கு அரசின் விலையில்லா மிதி வண்டி அமைச்சர் ப.பென்ஜமின் வழங்கினார்